an online Instagram web viewer

#ਸ਼ medias

Photos

ਅਸੀਂ ਤਾਂ #ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਾਂ #ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ #ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ 
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ #ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੇ #ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ #ਸ਼ ੀਸ਼ੇ ਹਾਂ #ਸ਼ ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ #ਫ ਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ #ਸ਼ਕਲ ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੇ #ਦ ਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
#ਅਜੀਬ_ਅਦਾ_ਹੈ...😘 $$$$😍ਤੇਰੇ_ਦਿਲ 💛 #ਦੀ_ਵੀ@$$
#ਨਜਰਾਂ_ਵੀ_ਸਾਡੇ_te_ਹੀ_ਨੇ 😊#ਤੇ_ਨਰਾਜਗੀ_ਵੀ ਸਾਡੇ te $$$$$#ਨਾਲ_ਹੈ😋 #ਸ਼ਿਕਾਇਤ_ਵੀ_ਸਾਡੇ_ਨਾਲ_ਤੇ😙#ਪਿਆਰ_ਵੀ_ਸਾਡੇ_ਹੀ_ਨਾਲ_ਹੈ।😘😍 .....
#ਅਜ ੀਬ_ਅਦਾ_ਹੈ...😘 $$$$😍ਤੇਰੇ_ਦਿਲ 💛 #ਦ ੀ_ਵੀ@$$ #ਨਜਰ ਾਂ_ਵੀ_ਸਾਡੇ_te_ਹੀ_ਨੇ 😊#ਤ ੇ_ਨਰਾਜਗੀ_ਵੀ ਸਾਡੇ te $$$$$#ਨ ਾਲ_ਹੈ😋 #ਸ਼ ਿਕਾਇਤ_ਵੀ_ਸਾਡੇ_ਨਾਲ_ਤੇ😙#ਪ ਿਆਰ_ਵੀ_ਸਾਡੇ_ਹੀ_ਨਾਲ_ਹੈ।😘😍 .....
ਸੂਰਮੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ,ਨਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਏ #ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋਂ
ਹੈ #Yaari ਜੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੂੜਿਏ ਨੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੋਂ....
ਓ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ-ਵੇਲੀ ਕੂੜਿਏ ਨੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੋਂ ।।
ਸੂਰਮੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ,ਨਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਏ #ਸ਼ ਿੰਗਾਰ ਤੋਂ ਹੈ #Yaari  ਜੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੂੜਿਏ ਨੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੋਂ.... ਓ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ-ਵੇਲੀ ਕੂੜਿਏ ਨੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੋਂ ।।
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗੁਲਾਮ ਨੇ..
ਇਹ #ਦਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰਾਤਾਂ ਸਭ 
ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨਾਮ ਨੇ ....#Bamn
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸ ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗ ੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦ ਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰ ਾਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨ ਾਮ ਨੇ ....#Bamn 
ਉਸ☝🏻 #ਰੱਬ ਦੀਆਂ #ਸਿਰ ਤੇ ✋🏻#ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ...
ਸੁਬਾ #ਸ਼ਾਮ #ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ🙏🏻 ਕਰਦੇ ਅਾਂ ...
#ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ👆🏻#ਸਾਡੀ #ਅਾਦਤ ਏ...
👉🏻ਇਹ ਨਾ #ਸਮਝੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 💪🏻 #ਡਰਦੇ ਅਾਂ 💪🏻
ਉਸ☝🏻 #ਰ ੱਬ ਦੀਆਂ #ਸ ਿਰ ਤੇ ✋🏻#ਮ ਿਹਰਾਂ ਨੇ ... ਸੁਬਾ #ਸ਼ ਾਮ #ਸ਼ ੁਕਰਾਨਾ🙏🏻 ਕਰਦੇ ਅਾਂ ... #ਚ ੁੱਪ ਰਹਿਣਾ👆🏻#ਸ ਾਡੀ #ਅ ਾਦਤ ਏ... 👉🏻ਇਹ ਨਾ #ਸਮਝ ੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 💪🏻 #ਡਰਦ ੇ ਅਾਂ 💪🏻
Follow this man  @tushargautam101 
Follow admin 
@Zorawarsingh76
 @pamma_singh
More page 
@end_punjabiz_ 
@bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
#kaint👌 #jatt 
#kaint👌 #model📷 
#kings_queens 
#lovely_professional_university................................#LPU............... #punjab.......... #jalandhar.............. #phagwara........... #smart........... #beautiful........ #gorgeous....... #glamour........... #prince......... #angels.......... #kings......... #queens............ #sweet.........#cute........#ਅੱਤ..........#ਬੰਬ..........#ਸ਼ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦਾਰੀ.............#ਗੰਡਾਸਾ............#ਘੈਂਟ............... #ਯਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸਿਰਾ......... #ਪਟਾਕਾ........... #ਕੈਮ....... #ਗੱਭਰੂ......... #ਮੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸
HD pics for shoutous🔊
Follow this man @tushargautam101 Follow admin @Zorawarsingh76 @pamma_singh More page @end_punjabiz_ @bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ #kaint 👌 #jatt  #kaint 👌 #model 📷 #kings_queens  #lovely_professional_university ................................#LPU ............... #punjab .......... #jalandhar .............. #phagwara ........... #smart ........... #beautiful ........ #gorgeous ....... #glamour ........... #prince ......... #angels .......... #kings ......... #queens ............ #sweet .........#cute ........#ਅ ੱਤ..........#ਬ ੰਬ..........#ਸ਼ ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦ ਾਰੀ.............#ਗ ੰਡਾਸਾ............#ਘ ੈਂਟ............... #ਯ ਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸ ਿਰਾ......... #ਪਟ ਾਕਾ........... #ਕ ੈਮ....... #ਗ ੱਭਰੂ......... #ਮ ੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸 HD pics for shoutous🔊
Wmk🙏🙏
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗੁਲਾਮ ਨੇ..
ਇਹ #ਦਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰਾਤਾਂ ਸਭ 
ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨਾਮ ਨੇ ....
Wmk🙏🙏 ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸ ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗ ੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦ ਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰ ਾਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨ ਾਮ ਨੇ ....
#ਸ਼ਾਹੀ #ਪਨੀਰ #ਕਾਜੂ_ਪਾ_ਕੇ #ਕਰੀਮ_ਪਾ_ਕੇ #ਢਾਬਾ #ਸਟਾੲਿਲ 
ਅਾਜੋ_੨੨ਜੀ
#ਵਹਿਗੁਰੂ_ਤੇਰਾ_ਸ਼ਕਰ_ਹੇ
#ਸ਼ ਾਹੀ #ਪਨ ੀਰ #ਕ ਾਜੂ_ਪਾ_ਕੇ #ਕਰ ੀਮ_ਪਾ_ਕੇ #ਢ ਾਬਾ #ਸਟ ਾੲਿਲ ਅਾਜੋ_੨੨ਜੀ #ਵਹ ਿਗੁਰੂ_ਤੇਰਾ_ਸ਼ਕਰ_ਹੇ
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰਾਤਾਂ ਸਭ 
ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨਾਮ ਨੇ ....M♡D....
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸ ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗ ੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦ ਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰ ਾਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨ ਾਮ ਨੇ ....M♡D....
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰਾਤਾਂ ਸਭ 
ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨਾਮ ਨੇ ....
##Gill ##💔💔
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸ ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗ ੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦ ਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰ ਾਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨ ਾਮ ਨੇ .... ##Gill  ##💔💔
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗੁਲਾਮ ਨੇ..
ਇਹ #ਦਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰਾਤਾਂ ਸਭ 
ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨਾਮ ਨੇ ....
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸ ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗ ੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦ ਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰ ਾਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨ ਾਮ ਨੇ ....
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰਾਤਾਂ ਸਭ 
ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨਾਮ ਨੇ .... #SaYeD NaWaZ###
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ #ਸ ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਗ ੁਲਾਮ ਨੇ.. ਇਹ #ਦ ਿਨ, ਇਹ #ਸ਼ ਾਮ ਤੇ ਆਹ ਕਾਲੀਆਂ #ਰ ਾਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ #ਨ ਾਮ ਨੇ .... #SaYeD  NaWaZ###
#ਸ਼ੀਨਗੁਰ live
#punjabi
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ਿਕਾਰ👆 ਤੀਰ🏹 ਚੜਿਆ ਕਮਾਣ ਤੇ,
#ਬਾਜ🕊਼ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਉੜਾਨ🛩 ਤੇ...brar
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ ਿਕਾਰ👆 ਤੀਰ🏹 ਚੜਿਆ ਕਮਾਣ ਤੇ, #ਬ ਾਜ🕊਼ ਨੂੰ ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਉੜਾਨ🛩 ਤੇ...brar
~ C H E H R E ~
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ
ਚੁੱਕ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਫ਼ਨ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੋਵਾਂ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੋਜੀ 'ਚੋਂ
ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਰੜੂ ਰਹੇ ਛਣਿਆਂ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ ਬਣਿਆਂ
ਸਾਡੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਸੋਨ-ਬੇੜੀ 'ਤੇ
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਦਬਾਂ ਰਹੇ ਤਣਿਆਂ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਫੜੀਏ
ਘੁੱਟ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੀਤ ਪੀ ਮਰੀਏ
ਤੜਾਗੀ ਉਫ਼ਕ ਦੀ, ਪਾਈ ਜੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੇ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਗ ਜੜੀਏ
ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ
ਦੇਸ਼ ਓਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ।

ਦਿਲ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀਏ
ਬੀੜ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਨਾ ਧਰੀਏ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਨਾ ਲਵੀਏ
ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ।

main nahi chaunda
ki tun dukhi howein
main nahi chaunda ki main dukhi howan
beete varehan di laash de muh ton
chukk yaadan da reshmi kafan
main nahi chaunda bhavikkh vich rowan
main tan chaunda, dilan di gojji chon 
gaman da kordu rahe chaneya
main tan chaunda mahaul rahe baneya
saddi milni di soun bedi te, khushi da baadban rahe taneya
main tan chaunda badaliyan fadiye
ghutt channan da seet pee mariye
tadaggi ufaq di, payi jo arshan ne
ohdech taareyan de nag jadiye
turi jandi hawa hai des jede
des osse nu ture challiye

dil hai chaunda, kite vi na khadiye
beed birhon di att pavittar da
main tan chaunda ki paath na dhariye
main tan chaunda ki vaak na lawiye
raat saari haraam na kariye
#ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰਬਟਾਲਵੀ #shivkumarbatalvi
~ C H E H R E ~ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਫ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੋਜੀ 'ਚੋਂ ਗ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਰੜੂ ਰਹੇ ਛਣਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ ਬਣਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਸੋਨ-ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਦਬਾਂ ਰਹੇ ਤਣਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਫੜੀਏ ਘੁੱਟ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੀਤ ਪੀ ਮਰੀਏ ਤੜਾਗੀ ਉਫ਼ਕ ਦੀ, ਪਾਈ ਜੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਗ ਜੜੀਏ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਓਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ । ਦਿਲ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀਏ ਬੀੜ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਨਾ ਧਰੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਨਾ ਲਵੀਏ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ । main nahi chaunda ki tun dukhi howein main nahi chaunda ki main dukhi howan beete varehan di laash de muh ton chukk yaadan da reshmi kafan main nahi chaunda bhavikkh vich rowan main tan chaunda, dilan di gojji chon gaman da kordu rahe chaneya main tan chaunda mahaul rahe baneya saddi milni di soun bedi te, khushi da baadban rahe taneya main tan chaunda badaliyan fadiye ghutt channan da seet pee mariye tadaggi ufaq di, payi jo arshan ne ohdech taareyan de nag jadiye turi jandi hawa hai des jede des osse nu ture challiye dil hai chaunda, kite vi na khadiye beed birhon di att pavittar da main tan chaunda ki paath na dhariye main tan chaunda ki vaak na lawiye raat saari haraam na kariye #ਸ਼ ਿਵਕੁਮਾਰਬਟਾਲਵੀ #shivkumarbatalvi 
Follow this cute boy @yashu_yash_thakur 
Follow admin 
@Zorawarsingh76
 @pamma_singh
More page 
@end_punjabiz_ 
@bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
#kaint👌 #jatt 
#kaint👌 #model📷 
#kings_queens 
#lovely_professional_university................................#LPU............... #punjab.......... #jalandhar.............. #phagwara........... #smart........... #beautiful........ #gorgeous....... #glamour........... #prince......... #angels.......... #kings......... #queens............ #sweet.........#cute........#ਅੱਤ..........#ਬੰਬ..........#ਸ਼ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦਾਰੀ.............#ਗੰਡਾਸਾ............#ਘੈਂਟ............... #ਯਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸਿਰਾ......... #ਪਟਾਕਾ........... #ਕੈਮ....... #ਗੱਭਰੂ......... #ਮੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸
HD pics for shoutous🔊
Follow this cute boy @yashu_yash_thakur Follow admin @Zorawarsingh76 @pamma_singh More page @end_punjabiz_ @bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ #kaint 👌 #jatt  #kaint 👌 #model 📷 #kings_queens  #lovely_professional_university ................................#LPU ............... #punjab .......... #jalandhar .............. #phagwara ........... #smart ........... #beautiful ........ #gorgeous ....... #glamour ........... #prince ......... #angels .......... #kings ......... #queens ............ #sweet .........#cute ........#ਅ ੱਤ..........#ਬ ੰਬ..........#ਸ਼ ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦ ਾਰੀ.............#ਗ ੰਡਾਸਾ............#ਘ ੈਂਟ............... #ਯ ਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸ ਿਰਾ......... #ਪਟ ਾਕਾ........... #ਕ ੈਮ....... #ਗ ੱਭਰੂ......... #ਮ ੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸 HD pics for shoutous🔊
ਅਣਮੋਲ#ਗਗਨ#ਮਾਨ#ਸੀਰਾ#song#👌👌👌#ਸ਼ਾਹਗੀ#Hahahaha...
ਸ਼ੌਕ-ਏ-ਪਰਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਰਖਤੇ ਹੋ ਤੋ #ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਨੋ 
ਯੂੰ ਤੋ ਕਊਏ ਭੀ ਫਿਜ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਉੜਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ _ 🚩
Follow her @punjab_kaur
Follow page for hd 
shootout @pb10_valle 
#Repost #Punjab #Kaur #Khalsa with #Princesses #Singhniyan #Sisters @kaur_and_art
ਸ਼ੌਕ-ਏ-ਪਰਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਰਖਤੇ ਹੋ ਤੋ #ਸ਼ ਾਹੀਨ ਬਨੋ ਯੂੰ ਤੋ ਕਊਏ ਭੀ ਫਿਜ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਉੜਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ _ 🚩 Follow her @punjab_kaur Follow page for hd shootout @pb10_valle #Repost  #Punjab  #Kaur  #Khalsa  with #Princesses  #Singhniyan  #Sisters  @kaur_and_art
#ਪਾਰਟੀ #ਸ਼ਾਰਟੀ
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮਾਨ ਤੇ 
ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡਾਣ ਤੇ ...
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮ ਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰ ੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡ ਾਣ ਤੇ ...
#ਬਾਜ  ੳੁੱਚੀਅਾ #ੳੁਡਾਰੀਅਾਂ 🌪 ਮਾਰਨ ਲੲੀ ਕਦੇ #ਕਾਂਵਾ ਨਾਲ ਨੀ #ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ..
😏 ਜਦੋ #ਸ਼ੇਰ 🦁 #ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਨੇ ਕਦੇ #ਗਿੱਦੜਾਂ 🐕 ਦੀ #ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦੇ...😈👈🏽
#love #nature #pose #personality #follow #comment #like #tag #dslr #photography #handsome #look #boy #killer #rock
#ਬ ਾਜ ੳੁੱਚੀਅਾ #ੳ ੁਡਾਰੀਅਾਂ 🌪 ਮਾਰਨ ਲੲੀ ਕਦੇ #ਕ ਾਂਵਾ ਨਾਲ ਨੀ #ਸਲ ਾਹ ਕਰਦੇ.. 😏 ਜਦੋ #ਸ਼ ੇਰ 🦁 #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਨੇ ਕਦੇ #ਗ ਿੱਦੜਾਂ 🐕 ਦੀ #ਪਰਵ ਾਹ ਨੀ ਕਰਦੇ...😈👈🏽 #love  #nature  #pose  #personality  #follow  #comment  #like  #tag  #dslr  #photography  #handsome  #look  #boy  #killer  #rock 
ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ #🌊ਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜੇਗਾਂ ਕੋਈ,😔
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ #ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋੜੇਗਾਂ ਕੋਈ,
ਚੱਲ #ਯਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ #ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆਂ,
ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ #ਦਿਲ💔 ਦਾ ਕੀ ਤੋੜੇਗਾਂ ਕੋਈ,😪😣☹
ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ #🌊ਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜੇਗਾਂ ਕੋਈ,😔 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ #ਸ਼ ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋੜੇਗਾਂ ਕੋਈ, ਚੱਲ #ਯ ਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ #ਇਸ਼ਕ  ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆਂ, ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ #ਦ ਿਲ💔 ਦਾ ਕੀ ਤੋੜੇਗਾਂ ਕੋਈ,😪😣☹
#ਰੱਬਾ 🙏🏻_ਸਭ _ਤੋਂ _ਪਹਿਲਾ _ਉਸ _ਇਨਸਾਨ _ਨੂੰ _😊#ਖੁਸ਼ _ਰੱਖੀ 😜
ਜਿਸ _ਨੂੰ _ਮੈ😏 _ਰੋਜ _🖱#ਸ਼ੀਸੇ _'ਚ _ਦੇਖਦੀ _ਹਾਂ 😂😂😂
#ਰ ੱਬਾ 🙏🏻_ਸਭ _ਤੋਂ _ਪਹਿਲਾ _ਉਸ _ਇਨਸਾਨ _ਨੂੰ _😊#ਖ ੁਸ਼ _ਰੱਖੀ 😜 ਜਿਸ _ਨੂੰ _ਮੈ😏 _ਰੋਜ _🖱#ਸ਼ ੀਸੇ _'ਚ _ਦੇਖਦੀ _ਹਾਂ 😂😂😂
ਓਹ ਕਮਲੀ🙆 ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ👤 ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਸਾਜਿਸ਼💔 ਬਣਾਓਂਦੀ ਏ,
ਪਰ ਮੈਂ🙌 ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ👣 ਆਵਦੇ ਕੱਲ☝ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ🔦 ਬਣਾ ਲੈਣਾ✏
#ਤੇਰਾ #ਮਹਿਬੂਬ
#ਸ਼ਾਇਰ
ਓਹ ਕਮਲੀ🙆 ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ👤 ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਸਾਜਿਸ਼💔 ਬਣਾਓਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ🙌 ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ👣 ਆਵਦੇ ਕੱਲ☝ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ🔦 ਬਣਾ ਲੈਣਾ✏ #ਤ ੇਰਾ #ਮਹ ਿਬੂਬ #ਸ਼ ਾਇਰ
Follow this man  @ravinderr__ 
Follow admin
@Zorawarsingh76
 @pamma_singh
More page 
@end_punjabiz_ 
@bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
#kaint👌 #jatt 
#kaint👌 #model📷 
#kings_queens 
#lovely_professional_university................................#LPU............... #punjab.......... #jalandhar.............. #phagwara........... #smart........... #beautiful........ #gorgeous....... #glamour........... #prince......... #angels.......... #kings......... #queens............ #sweet.........#cute........#ਅੱਤ..........#ਬੰਬ..........#ਸ਼ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦਾਰੀ.............#ਗੰਡਾਸਾ............#ਘੈਂਟ............... #ਯਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸਿਰਾ......... #ਪਟਾਕਾ........... #ਕੈਮ....... #ਗੱਭਰੂ......... #ਮੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸
HD pics for shoutous🔊
Follow this man @ravinderr__ Follow admin @Zorawarsingh76 @pamma_singh More page @end_punjabiz_ @bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ #kaint 👌 #jatt  #kaint 👌 #model 📷 #kings_queens  #lovely_professional_university ................................#LPU ............... #punjab .......... #jalandhar .............. #phagwara ........... #smart ........... #beautiful ........ #gorgeous ....... #glamour ........... #prince ......... #angels .......... #kings ......... #queens ............ #sweet .........#cute ........#ਅ ੱਤ..........#ਬ ੰਬ..........#ਸ਼ ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦ ਾਰੀ.............#ਗ ੰਡਾਸਾ............#ਘ ੈਂਟ............... #ਯ ਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸ ਿਰਾ......... #ਪਟ ਾਕਾ........... #ਕ ੈਮ....... #ਗ ੱਭਰੂ......... #ਮ ੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸 HD pics for shoutous🔊
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮਾਨ ਤੇ 
ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡਾਣ ਤੇ ....💪Mahtab /Pannu
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮ ਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰ ੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡ ਾਣ ਤੇ ....💪Mahtab /Pannu
👉 ਕੁੜੀਏ 👯  ਤੂੰ #ਸਾਡੀ 👳 #ਰੀਸ 💕 ਕਿਥੋਂ #ਕਰਲੇਗੀ 👎
ਅਸੀਂ ਤਾਂ 👈#yaaraN ਨੂੰ 💪 ਵੀ #darling 😆
ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ☝ ਅਾ ......#ਸ਼ਾਹ
👉 ਕੁੜੀਏ 👯 ਤੂੰ #ਸ ਾਡੀ 👳 #ਰ ੀਸ 💕 ਕਿਥੋਂ #ਕਰਲ ੇਗੀ 👎 ਅਸੀਂ ਤਾਂ 👈#yaaraN  ਨੂੰ 💪 ਵੀ #darling  😆 ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ☝ ਅਾ ......#ਸ਼ ਾਹ
🚶#ਸਾਊ ਜਿਹੇ #ਬੰਦੇ ਆ... ❤# ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ #ਖੋਟੇ ਆ..,
😅 #ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ #ਗਊ.... ਜੇ #ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ #ਝੋਟੇ🐗 ਆਂ..., Raj #Raikoti 👌👌👌
🚶#ਸ ਾਊ ਜਿਹੇ #ਬ ੰਦੇ ਆ... ❤# ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ #ਖ ੋਟੇ ਆ.., 😅 #ਸ਼ ਾਂਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ #ਗਊ .... ਜੇ #ਅੜ  ਗਏ ਤਾਂ #ਝ ੋਟੇ🐗 ਆਂ..., Raj #Raikoti  👌👌👌
#ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ #ਮਿਤਰਾਂ ਦੇ #ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ..
#ਸ਼ ੌਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ #ਮ ਿਤਰਾਂ ਦੇ #ਸ਼ ਾਹੀ ਨੇ..
😘ਸਿਰੇ ਦੇ#ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ🔫ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਰੋਲਦਾ,ਚਰਚੇ ਚ😉ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ🍻💵
😘ਸਿਰੇ ਦੇ#ਸ਼ ਿਕਾਰੀਆਂ🔫ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਰੋਲਦਾ,ਚਰਚੇ ਚ😉ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ🍻💵
Pic in @dheeraj.dhiman 
Follow admin 
@Zorawarsingh76
 @pamma_singh
More page 
@end_punjabiz_ 
@bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
#kaint👌 #jatt 
#kaint👌 #model📷 
#kings_queens 
#lovely_professional_university................................#LPU............... #punjab.......... #jalandhar.............. #phagwara........... #smart........... #beautiful........ #gorgeous....... #glamour........... #prince......... #angels.......... #kings......... #queens............ #sweet.........#cute........#ਅੱਤ..........#ਬੰਬ..........#ਸ਼ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦਾਰੀ.............#ਗੰਡਾਸਾ............#ਘੈਂਟ............... #ਯਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸਿਰਾ......... #ਪਟਾਕਾ........... #ਕੈਮ....... #ਗੱਭਰੂ......... #ਮੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸
HD pics for shoutous🔊
Pic in @dheeraj.dhiman Follow admin @Zorawarsingh76 @pamma_singh More page @end_punjabiz_ @bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ #kaint 👌 #jatt  #kaint 👌 #model 📷 #kings_queens  #lovely_professional_university ................................#LPU ............... #punjab .......... #jalandhar .............. #phagwara ........... #smart ........... #beautiful ........ #gorgeous ....... #glamour ........... #prince ......... #angels .......... #kings ......... #queens ............ #sweet .........#cute ........#ਅ ੱਤ..........#ਬ ੰਬ..........#ਸ਼ ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦ ਾਰੀ.............#ਗ ੰਡਾਸਾ............#ਘ ੈਂਟ............... #ਯ ਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸ ਿਰਾ......... #ਪਟ ਾਕਾ........... #ਕ ੈਮ....... #ਗ ੱਭਰੂ......... #ਮ ੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸 HD pics for shoutous🔊
#ਸ਼ਾਂਭਿਆ ਏ ਵਿਰਸਾ ਰੱਖੀ ਕੈਮ ਜੱਦੀ #ਸਰਦਾਰੀ
ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭੇ #ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਈ ਨਿਭੀ ਕਦੇ 'ਯਾਰੀ....#3
#ਸ਼ ਾਂਭਿਆ ਏ ਵਿਰਸਾ ਰੱਖੀ ਕੈਮ ਜੱਦੀ #ਸਰਦ ਾਰੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭੇ #ਪ ੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਈ ਨਿਭੀ ਕਦੇ 'ਯਾਰੀ....#3 
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮਾਨ ਤੇ
ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡਾਣ ਤੇ

Bhalda #shikar tirr chadia #kman te
Bajj nu #grur pura apni #udan te..!
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮ ਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰ ੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡ ਾਣ ਤੇ Bhalda #shikar  tirr chadia #kman  te Bajj nu #grur  pura apni #udan  te..!
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮਾਨ ਤੇ 
ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡਾਣ ਤੇ ....💪✌
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮ ਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰ ੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡ ਾਣ ਤੇ ....💪✌
#ਸ਼ੌਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਈ #ਸ਼ਾਹੀਂ ਨੇ 
#ਲਾਈਏ ਚਿੰਣ ਚਿੰਣ ਪੇਚ #ਪੱਗ ਦੇ
#ਸ਼ ੌਂਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਈ #ਸ਼ ਾਹੀਂ ਨੇ #ਲ ਾਈਏ ਚਿੰਣ ਚਿੰਣ ਪੇਚ #ਪ ੱਗ ਦੇ
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮਾਨ ਤੇ 
ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡਾਣ ਤੇ ....
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮ ਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰ ੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡ ਾਣ ਤੇ ....
#ਜਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਨੇ ਆ,
ਤਾਹੀਓਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ #feeling ਸਾਡੀ #ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੀ 💪
#ਜ ਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਨੇ ਆ, ਤਾਹੀਓਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ #feeling  ਸਾਡੀ #ਸ਼ ਾਨਦਾਰ ਨੀ 💪
#ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੈ😊 ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ,
 ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ..🙏
#ਸ਼ ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੈ😊 ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ , ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ..🙏
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮਾਨ ਤੇ 
ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡਾਣ ਤੇ ....
ਭਾਲਦਾ #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਤੀਰ ਚੜ੍ਹਿਆ #ਕਮ ਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ #ਗਰ ੂਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ #ਉਡ ਾਣ ਤੇ ....
#THE #ਸ਼ਾਨਦਾਰਸ😎 #brthrs #kaimzz👌
#wmk🙏
👉ਉਹ #ਗੁਸੇ ਵਿਚ #ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ #ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 😢ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ।। ਮੈ ਵੀ ਸਿਰ #ਝੁਕਾ 😆ਕੇ ਕਿਹਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ .. ਮੈਨੂ #ਸਾਰੀਆਂ #ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ।।।❤😆😘 👉Follow our page❤
👉Love for shyari ❤
Admin @cute_deepali_ ,@sanjolisharma183 
#couplelove #Shayarilove #spokenwords #poem #poet #poetry #love #releation #togetherness #memoories❤❤
👉ਉਹ #ਗ ੁਸੇ ਵਿਚ #ਬ ੋਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ #ਸ਼ ਿਕਾਇਤਾਂ 😢ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ।। ਮੈ ਵੀ ਸਿਰ #ਝ ੁਕਾ 😆ਕੇ ਕਿਹਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ .. ਮੈਨੂ #ਸ ਾਰੀਆਂ #ਉਮ ੀਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ।।।❤😆😘 👉Follow our page❤ 👉Love for shyari ❤ Admin @cute_deepali_ ,@sanjolisharma183 #couplelove  #Shayarilove  #spokenwords  #poem  #poet  #poetry  #love  #releation  #togetherness  #memoories ❤❤
👉 #Senti ਜੱਟ👤 ਤੇ ਵੀ #ਅੱਤ ਦੇ 👭#Patole ਹੋਏ ਆ_!!
ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ #ਸ਼ਿਕਾਰੀ👎🏻 ਅਸੀ #ਰੋਲੇ ਹੋਏ ਆ😊__!! @_official_bajwa
👉 #Senti  ਜੱਟ👤 ਤੇ ਵੀ #ਅ ੱਤ ਦੇ 👭#Patole  ਹੋਏ ਆ_!! ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ #ਸ਼ ਿਕਾਰੀ👎🏻 ਅਸੀ #ਰ ੋਲੇ ਹੋਏ ਆ😊__!! @_official_bajwa
#ਵੇਹਲੇ ਹੋਕੇ #ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਦਾ #ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ #ਕਦਾਈ...#jattwaad_jindabaad🚩👌👌👌👌👌
Zindgi hai ke phir bhi peyari hai. 
ਉਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ 
ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਫਿਰਦੇ ਭੇਸ। 
ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੂਕਦੀ 
ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ। 
ਸਾਡਾ ਹਰਦਮ ਜੀ ਕੁਰਲਾਂਵਦਾ
ਸਾਡੀ ਨੀਰ ਵਗਾਵੇ ਅੱਖ। 
ਅਸੀਂ ਜਿਊੰਦੀ ਜਾਨੇ ਮਰ ਗਏ 
ਸਾਡਾ ਮਾਧੋ ਹੋਇਆ ਵੱਖ। 
#ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ
Zindgi hai ke phir bhi peyari hai. ਉਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਫਿਰਦੇ ਭੇਸ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੂਕਦੀ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ। ਸਾਡਾ ਹਰਦਮ ਜੀ ਕੁਰਲਾਂਵਦਾ ਸਾਡੀ ਨੀਰ ਵਗਾਵੇ ਅੱਖ। ਅਸੀਂ ਜਿਊੰਦੀ ਜਾਨੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡਾ ਮਾਧੋ ਹੋਇਆ ਵੱਖ। #ਸ਼ ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ
ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ #ਪੁਲਿਸ ਲੈਕੇ ਗੱਡੀਆ....🚘 ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ #ਰਕਮਾ 💸 ਵੀ #ਵੱਡੀਆ.... 🐅#ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨੀ #ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੋਰੀਏ....💪 #ਕਾਗਜਾਂ ਚ ਲਿਖਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਫਰਾਰ
ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ #ਪ ੁਲਿਸ ਲੈਕੇ ਗੱਡੀਆ....🚘 ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ #ਰਕਮ ਾ 💸 ਵੀ #ਵ ੱਡੀਆ.... 🐅#ਸ਼ ੇਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨੀ #ਸ਼ ਿਕਾਰ ਗੋਰੀਏ....💪 #ਕ ਾਗਜਾਂ ਚ ਲਿਖਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਫਰਾਰ
Pic in @jassimrankaur89 
Follow admin 
@Zorawarsingh76
 @pamma_singh
More page 
@end_punjabiz_ 
@bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
#kaint👌 #jatt 
#kaint👌 #model📷 
#kings_queens 
#lovely_professional_university................................#LPU............... #punjab.......... #jalandhar.............. #phagwara........... #smart........... #beautiful........ #gorgeous....... #glamour........... #prince......... #angels.......... #kings......... #queens............ #sweet.........#cute........#ਅੱਤ..........#ਬੰਬ..........#ਸ਼ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦਾਰੀ.............#ਗੰਡਾਸਾ............#ਘੈਂਟ............... #ਯਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸਿਰਾ......... #ਪਟਾਕਾ........... #ਕੈਮ....... #ਗੱਭਰੂ......... #ਮੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸
HD pics for shoutous🔊
Pic in @jassimrankaur89 Follow admin @Zorawarsingh76 @pamma_singh More page @end_punjabiz_ @bullet_loverszz ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ #kaint 👌 #jatt  #kaint 👌 #model 📷 #kings_queens  #lovely_professional_university ................................#LPU ............... #punjab .......... #jalandhar .............. #phagwara ........... #smart ........... #beautiful ........ #gorgeous ....... #glamour ........... #prince ......... #angels .......... #kings ......... #queens ............ #sweet .........#cute ........#ਅ ੱਤ..........#ਬ ੰਬ..........#ਸ਼ ਾਨਦਾਰ......... #ਸਰਦ ਾਰੀ.............#ਗ ੰਡਾਸਾ............#ਘ ੈਂਟ............... #ਯ ਾਰੀਆਂ_ਪੱਕੀਆਂ........... #ਸ ਿਰਾ......... #ਪਟ ਾਕਾ........... #ਕ ੈਮ....... #ਗ ੱਭਰੂ......... #ਮ ੁਟਿਆਰਾਂ💁 💗follow and *️⃣share the page 📩DM your 📸 HD pics for shoutous🔊